Granice Kina

Kino nie jest dziś osobną gałęzią sztuki, ale coraz silniej współistnieje z innymi obszarami twórczych aktywności. Rozróżnienie gatunkowe – na filmy fabularne, animację, dokument – staje się coraz trudniejsze. Rozwój nowoczesnych technologii przyspiesza te tendencje i nadaje im nowe kierunki. „Granice kina” to blok programowy, który stawia pytania o kondycję kina dziś, jego najbardziej współczesne formy i możliwy rozwój w niedalekiej przyszłości. 
 
Liczący dziś kilkadziesiąt lat video art wymyka się podziałowi na tradycyjne gatunki filmowe od początku swojego istnienia. Film rozwija się przy tym prężnie nie tylko w szkołach filmowych, ale i artystycznych. Stąd w programie obok bloku polskich i niemieckich prac z gatunku video art prezentacja dokonań studentów Akademii Sztuki w Szczecinie – zarówno w formie klasycznej projekcji, jak i w formie wystawy instalacji multi- i intermedialnych.
 
Poszukiwania formalne często zaczynają się od rozpoznania nowych możliwości nowoczesnych technologii. Stąd w programie telefonART – konkurs produkcji, nakręconych smartfonami, tabletami i innymi urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk (ale nie: kamerami).
 
Film to również medium przekazujące wartości i zjawiska. Jednym z nich jest medytacja vipassana – jej poświęcony jest osobny program filmowy.  Jeszcze inne najnowsze tendencje, coraz silniej wpływające na światowe kino, opisuje na kilku przykładach dyskusyjny blok programowy Przekraczanie Granic.
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: