Część Konkursowa

Część konkursowa Szczecin European Film Festival stanowi platformę poszukiwania cech charakteryzujących współczesną sztukę filmową, odnoszącą się do rzeczywistości i współczesnych sposobów jej rejestrowania, opisywania, przetwarzania oraz wytwarzania w obszarze dzieła filmowego. Definicja rzeczywistości zakładana przez organizatorów festiwalu jest szeroka i odnosi się między innymi do: wydarzeń, procesów, przestrzeni, subiektywnej rzeczywistości wewnętrznej, można powiedzieć: do wszystkiego, co autor jako rzeczywistość „poda” i będzie w stanie uzasadnić swoim dziełem tego „czegoś” istnienie. Kategoria twórczych poszukiwań jest tu kategorią kluczową. 
 
Spośród 1750 zgłoszeń Komisja Programowa wybrała 32 filmy do Konkursu Europejskiego i 10 do Konkursu Polskiego. Dzięki internetowym platformom filmowym, przez które napływały zgłoszenia, można było otrzymać spektrum tego, co dzieje się dzisiaj w obszarze dokumentu filmowego. Teraz obraz ten Szczecin European Film Festival przekazuje dalej: do oceny widzom i jurorom, a także do wielkiego filmowego przeżycia. 
 
W obu konkursach znalazły się 23 polskie premiery, 3 premiery europejskie, 5 światowych oraz 6 filmów debiutanckich.
 
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: