Curonia

Długość: 41’30’’

Produkcja: EST/LTU 2015

Mierzeja Kurońska u wybrzeża Litwy to miejsce ulegające nieustającym przemianom. Zachodzą one zarówno poprzez ludzką ingerencję, jak i w procesach od niej niezależnych, związanych z geografi czno-przyrodniczym charakterem tego obszaru. Film „Curonia” bada relację między artystą a środowiskiem mierzei poprzez proces odkrywania sprzężenia dźwięku i wsłuchania się w niego, a także poprzez proces koncentracji na nim. Efemeryczne elementy, materiały i obiekty, znalezione w eksplorowanym miejscu, organizują bogatą paletę do badań, prowadzonych zarówno metodą obserwacji, jak i poprzez działanie. Film nie dotyka tylko i wy-łącznie procesu słuchania, ale również obrazuje sposób po-strzegania środowiska, w którymżyjemy. „Curonia” powstała podczas artystycznej rezydencji, pod koniec 2011 roku oraz wiosną 2014 roku. Codzienne wycieczki po mierzei służyły badaniu miejsca, gromadzeniu materiału i tworzeniu.

Autorzy:

Projekcje

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: