Masterclass - Józef Robakowski

Masterclass, czyli spotkanie młodych artystów, w tym studentów Akademii Sztuki z Józefem Robakowskim, pozwoli młodym twórcom na zaprezentowanie swojej twórczości oraz przedyskutowanie jej z Mistrzem. Podczas Masterclass zostaną poruszone również takie tematy jak wideoperformance czy notacje wideo – Józef Robakowski jest autorem Notacji Dokamerowych, czyli unikalnego zbioru historycznych zapisów wystąpień wielu znanych akcjonistów i performerów, w tym jego samego (zbiór ten znajduje się obecnie w archiwum Galerii Wymiany w Łodzi).
 

Józef Robakowski

Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych, inicjator multimedialnych akcji artystycznych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. Urodził się 20 lutego 1939 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970–1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych. Współzałożyciel grup artystycznych, m.in. OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967) oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu „Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł” (1991-1992).

 


Przeszłe wydarzenia

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: