Zachodniopomorskie Shorty Jury

Damian Romaniak - urodzony w 1985. Filmoznawca, literaturoznawca, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Filologicznym US, animator kultury filmowej, krytyk filmowy, publicysta, wykładowca. W Szczecinie jest gospodarzem cyklu ,,Kino Konesera” w multipleksach Helios, prowadzi również Akademicki Klub Filmowy ,,Cyklino”,  autor artykułów z zakresu filmu oraz literatury (m.in. „Współczesne interpretacje Gabinetu doktora Caligari Roberta Wiena”, „Kafka według Wellesa. Wokół problemów filmowej adaptacji Procesu, Andrzeja Żuławskiego przekraczanie granic”). Współredaktor i współautor naukowego tomu „Język, literatura i kultura – razem czy osobno?”. Stale współpracuje z kwartalnikiem literacko-kulturalnym ,,eleWator” oraz portalem Horror Online, w którym jest redaktorem działu recenzji filmowych.
 
Marek Fiałek - studiował filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1995 wyjechał na semestr do Niemiec i został tam do dziś. Obronił pracę magisterską na temat Mistrza Eckharta i doktorat na temat berlińskiej bohemy końca XIX wieku. Po pobytach w Hanowerze, Poczdamie, Berlinie i Bambergu osiedlił się na Pomorzu, skąd pochodzi.    Współorganizator festiwalu polenmARkT i letnich szkół Ukrainicum i Polonicum, lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Greifswaldzie, koordynator projektu „Język polski od przedszkola do matury” w niemieckich szkołach na pograniczu, autor niemieckojęzycznych opracowań m.in. o berlińskiej bohemie, Stanisławie Przybyszewskim czy Alfredzie Mombercie, zapomnianym niemieckim poecie żydowskiego pochodzenia.
 
Grzegorz Kowalski - filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa UAM, współprowadzący cyklu „Kino Konesera” w szczecińskich Heliosach oraz spotkań Akademickiego Klubu Filmowego ,,Cyklino”.  Miłośnik włoskiej i amerykańskiej kinematografii, szczególnie z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Poza pasjami filmowymi oddany fan Juventusu, dorywczo piszący o lidze włoskiej.
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: