Electronic News – DEKRA Hochschule für Medien

„Electronic News”  to interdyscyplinarny cykl działań z zakresu nowych mediów, realizowany przez Dekra Hochschule Berlin i Uniwersytet Szczeciński. Studenci i wykładowcy obu uczelni, we współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, opisywać będą na bieżąco Szczecin European Film Festival ’15. Projekt obejmuje wszystkie etapy tworzenia „electronic news”: research, redakcję, produkcję, postprodukcję, emisję. Efekty to codzienne relacje, wywiady, minireportaże i recenzje publikowane w formie live blogu, administrowanego przez dziennikarzy.
 
Międzynarodowa formuła projektu (uczestnicy z Polski i Niemiec) w zestawieniu z dużą różnorodnością podejmowanych tematów (najnowsze filmy poruszające ważne aktualne tematy) stanowią idealne podłoże dla kształtowania dialogu międzykulturowego.
 
Rolf Teigler
Urodzony w 1957. Ukończył Deutsche Film und Fernsehakademie w Berlinie. Przez wiele lat pracował jako autor, reżyser i producent filmów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych oraz reklam. W wielu szkołach filmowych prowadzi zajęcia z pisania scenariuszy i reżyserii. Od 2012 roku jest odpowiedzialny za studia licencjackie na kierunku telewizja i film w DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie. Do jego głównych zainteresowań należy odnajdywanie nowych i innowacyjnych form narracji w zdigitalizowanym świecie filmowym.
 
Michael Beuthner
Urodzony w 1967. Od lat zajmuje się koordynacją i zarządzaniem na kursach  magisterskich i licencjackich z dziennikarstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa. Ceniony wykładowca dziennikarstwa praktycznego i public relations, posiada doświadczenie w pracy nad projektami medialnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także w dziedzinie kreatywnego pisania. Autor licznych książek i artykułów. Główne aspekty jego wykładów to dziennikarskie formy ekspresji, wzorce dziennikarskie, techniki pracy w mediach oraz narzędzia komunikacji. Odpowiada za studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo w DEKRA Hochschule für Medien, University of Applied Sciences w Berlinie. 
 
Klaus Dörries
Klaus Dörries urodził się w Düsseldorfie, studiował na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Pracuje jako niezależny wydawca oraz reżyser, a także docent na Wyższej Szkole DEKRA w Berlinie na Wydziale Montażu i Postprodukcji oraz Historii Filmu. Jest także autorem tekstów dla Redakcji Kulturalnej Rias-TV.
 
DEKRA Hochschule für Medien
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Berlinie - oferuje trzy ścieżki edukacyjne: telewizja i film, emisja i dziennikarstwo internetowe, oraz zarządzanie mediami. Wszyscy studenci kończą szkołę, uzyskując dyplom licencjacki. Zarówno wykłady, jak i kadra profesorska są głęboko zakorzenieni w przemyśle medialnym, studenci mogą więc korzystać z ich osobistych sieci kontaktów, doświadczenia i znajomości tej branży. DEKRA Hochschule für Medien wymaga od swoich studentów i kadry wysokiej etyki pracy, zaangażowania i dodatkowych aktywności, co umożliwia rozwój swojego potencjału, talentu i osobowości. Obecnie studenci tworzą prace medialne i naukowe dotyczące trzech głównych tematów: zdrowia, zmian klimatycznych i ICT w Afryce. Partnerami szkoły są instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, wytwórnie filmowe, a także stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawnictwa.
 
 
Projekt wsparty jest przez Gminę Miasto Szczecin. 
 
Sponsorem projektu jest TFA Trainings- und Fortbildungsakademie.
 
 
 
Organizatorzy.
 
 
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: